Wie zijn we

Zoals onze naam al weergeeft: wij keuren magazijnstellingen; echter op andere wijze dan de meeste andere aanbieders van deze dienst, namelijk op onafhankelijke wijze!!

STELLINGKEUR, is een dienst van Unispect BV, een inspectiebureau, gecertificeerd door Dekra Quality volgens de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Onder andere deze certificatie geeft aan dat wij als inspectie-instelling op onafhankelijke, deskundige en betrouwbare wijze onze werkzaamheden uitvoeren.
De Raad voor Accreditatie voert op haar beurt periodiek audits uit bij Dekra Quality om te beoordelen of die onze onafhankelijkheid, deskundigheid en kwaliteit van uitvoering op juiste wijze toetsen.

Binnen Unispect werken mensen met een veiligheidskundige achtergrond. Zo beschikken wij intern over eigen Hoger Veiligheidskundigen (HVK-ers) welke zich actief bezig houden met het keuren en inspecteren van de magazijnstellingen. 

STELLINGKEUR heeft alleen belang bij het inspecteren en keuren, volgens vastgelegde procedures, van de magazijnstellingen en tussenvloeren welke onze klanten in gebruik hebben. Levering, reparatie of installatie van (nieuwe) onderdelen of magazijnstellingen behoort niet tot onze activiteiten. STELLINGKEUR van Unispect ® heeft geen binding met fabrikanten, leveranciers en of reparateurs van magazijnstellingen; wij zijn 100% onafhankelijk en objectief.